August 8th, 2012

Г1алг1ай Кегийнах – Лув со шуга, кхайк со шуга
ghalghaiche-ingushetia-flag-2002-3000x2000


Лув со шуга, кхайк со шуга,
Г1алг1ай кегий нах!
Бе вай таханен, бе вай кхоанен,
Бе вай дунен мах.
Лаьтта оахаш, иллеш доахаш
Даха вай машаре.
Беркат хулаш, эзди долаш,
Доацаш г1айг1ане.
1уйре маьрша, сайре маьрша
Сона хилар лов.
Вай цхьан хилча, барт ца1 хилча
Ц1аккха хургдац дов.
1уйре маьрша, сайре маьрша
Сона хилар лов.
Вай цхьан хилча, барт ца1 хилча
Ц1аккха хургдац дов.
Бийнаб ала, лейнаб бала
Мехкош в1аши ц1ий.
Лийтад в1аши, къайсад в1аши,
Мехках ихай вий*.
Герз д1адаккха, довл вай маьлхе,
Долх вай дунена.
Дикаг1а мел дар, хозаг1а мел дар
Дита вай т1ехьена!
Дац вай човна, дац вай аьшка,
дац вай доацаш дог.
Даьд вай нанас, кхедаьд нанас
Лорош х1ара ког.
Лув со шуга, кхайк со шуга,
Г1алг1ай кегий нах!
Бе вай таханет, бе вай кхоанен,
Бе вай дунен мах!


W9QhPLx5drc